Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης 92/17.07.2020 δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΠΕΔΙΑ
1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η  Οκτωβρίου 2020.

Οι αιτήσεις καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, 69100, Κομοτηνή, Τηλ. 25310 39824-6, E-mail.: secr@econ.duth.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων.pdf

Κανονισμός-Διδακτορικών-Σπουδών_Τμ.ΟΕ_ΔΠΘ

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ