2η Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ΜΒΑ Master in Business Administration για το ακαδ.έτος 2020-2021Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη, το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 2491/29.6.2018 τ.Β΄ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Μ.Β.Α. «Master in Business Administration».

(Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

 Με τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

1) Γενική Διοίκηση (General Management)

2) Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική (International Finance and Banking)

3) Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation & Shipping)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από  1 Σεπτεμβρίου έως και 25 Σεπτεμβρίου

2η Προκήρυξη ΜΒΑ Master in Business Administration2020_2021

2η Προκήρυξη ΜΒΑ 2020_2021 afisa

Αίτηση Εισαγωγής

Προτεινόμενη συστατική επιστολή