Ανακοίνωση σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ.”ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Παράτασης-Υπόβολης-Αιτήσεων-ΔΠΜΣ-Σύγχρονες