Διαχείριση Δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Αξιότιμοι κύριοι,

Λόγω των ειδικών συνθηκών που εξακολουθούν να ισχύουν, εξ αιτίας της συνεχιζόμενης διασποράς του COVid-19, ο ΟΑΣΑ προσπαθώντας να εναρμονιστεί με την προσπάθεια που καταβάλλεται για τη λήψη μέτρων περιορισμού του συγχρωτισμού και της προστασίας των πολιτών, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία αλλά ταυτόχρονα να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των φοιτητών και η διασφάλιση παροχής δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου, προκρίνει, παράλληλα με τους υπάρχοντες τρόπους προσωποποίησης (προσέλευση ενδιαφερομένου σε εκδοτήριο), την ανάληψη πρωτοβουλιών προσαρμογής τόσο του τρόπου προσωποποίησης των νέων φοιτητών ΑΕΙ όσο και τη δυνατότητα επέκτασης ισχύος του δικαιώματος μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 στους κατόχους προσωποποιημένων καρτών με φοιτητικά χαρακτηριστικά.

Με την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αναφέρονται στη συνέχεια, θα ελαχιστοποιηθεί η μαζική προσέλευση των δικαιούχων κυρίως πρωτοετών φοιτητών στα εκδοτήριατης ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ κατά το χρονικό διάστημα ύπαρξης της πανδημίας.

1. Έκδοση προσωποποιημένων καρτών σε πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Η ρύθμιση αφορά υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα είναι ενσωματωμένη στον ιστότοπο ATHENACard και θα δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο νέο φοιτητή να συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα αίτησης έκδοσης προσωποποιημένης κάρτας με φοιτητικό προφίλ.

Η ηλεκτρονική διαδικασία (υπό μορφή βημάτων) που θα ακολουθείται για την έκδοση προσωποποιημένων καρτών από νέους φοιτητές ΑΕΙ, αναφέρεται στη συνέχεια.
Ο φοιτητής:

  • Θα εισέρχεται στην ιστοσελίδα athenacard.gr
  • Θα επιλέγει «ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ» για την έκδοση της κάρτας σας
  • Θα επιλέγει “Ταχυδρομικά στη διεύθυνσή σας / Υποβολή Αίτησης”
  • Θα συμπληρώνει τα στοιχεία του
  • Θα επιλέγει ότι είναι φοιτητής • Θα επιλέγει στην “Κατηγορία δικαιούχου” μία από τις επιλογές (“Φοιτητές – Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”)
  • Θα επιλέγει “Μεταφόρτωση φοιτητικής ταυτότητας”
  • Θα επιλέγει το αρχείο τύπου jpeg με την φοιτητική ταυτότητα ή το πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας
  • Θα αποδέχεται τους όρους
  • Θα συμπληρώνει το Captcha
  • Θα αποθηκεύει την αίτηση

Η αίτηση μετά την υποβολή της και αφού ελεγχθούν τα σχετικά δικαιολογητικά από τους χειριστές της εφαρμογής, θα ακολουθεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης προσωποποιημένης κάρτας με φοιτητικό προφίλ. Εν συνεχεία η κάρτα θα εμφακελώνεται και θα αποστέλλεται στον δικαιούχο με ταχυδρομική-συστημένη αποστολή.

2. Ανανέωση προσωποποιημένων καρτών σε μη πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Για την εξυπηρέτηση αυτής της ομάδας δικαιούχων, θα επεκταθεί αυτοματοποιημένα και χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, μέχρι 31.12.2020, το δικαίωμα χρήσης μειωμένων τύπων κομίστρου, σε όλες τις προσωποποιημένες κάρτες φοιτητών.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα είναι διαθέσιμες στους δικαιούχους φοιτητές εγγραφών στα ΑΕΙ μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2020.

Για την ενημέρωση των νέων δικαιούχων φοιτητών για τις νέες δυνατότητες ηλεκτρονικής έκδοσης προσωποποιημένης κάρτας, θα εκδοθεί σχετικό Δελτίο Τύπου από τον ΟΑΣΑ, θα γίνονται συνεχείς ανακοινώσεις στους σταθμούς του Μετρό και στις οθόνες τηλεματικής των οχημάτων ΟΣΥ, ενώ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, θα ενημερωθούν οι Γραμματείες των ΑΕΙ για τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν κατά την προσωποποίηση και την ανανέωση των δικαιωμάτων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση επί των ανωτέρω.

Με εκτίμηση,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Α.Σ.Α.
Νικόλαος Αθανασόπουλος