Ανανέωση εγγραφής – Δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21


Όλοι οι φοιτητές/τριες (εκτός από τους πρωτοετείς) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών-Δ.Π.Θ. καλούνται:

1.  να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

2. να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα

3. να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Προθεσμία ανανέωσης εγγραφής –δήλωσης μαθημάτων: από 29-09-2020 μέχρι 18-10-2020

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:
Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/ (Universis) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης αναγράφονται στην διεύθυνση αυτή)

Έναρξη μαθημάτων: 05 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής/τρια που δεν δηλώσει κάποιο μάθημα δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄ αυτό.

 

Οι φοιτητές παλαιότερων ετών (από ακαδημαϊκό έτος εγγραφής 2006-2007 και πριν) που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος  υπεύθυνη δήλωση.