Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου ακαδ.έτους 2020-2021


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα για να δείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα του τμήματός μας πιέστε εδώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021