Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των επιτυχόντων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. (μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας) θα πρέπει να προσκομισθούν στη Γραμματεία του Τμήματος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (θα πρέπει να εισέρχεστε στο κτίριο απαραιτήτως με μάσκα και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα)
  2. Ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στη δ/νση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστημιούπολη

Τ.Κ.69100-Κομοτηνή

τηλ.2531039824

3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@econ.duth.gr

  από τη Τετάρτη 30.9.2020 έως και την Παρασκευή 09.10.2020

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2.  Δύο (2) Φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Το pdf της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
  6. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599) ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  7. Βεβαίωση Διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα στην περίπτωση που ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα

Για χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών, πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης και κωδικούς (πάσο κ.α) θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας.