Οργάνωση ειδικής επαναληπτικής εξέτασης για τους φοιτητές που κατάγονται από τις πληγείσες από τον κυκλώνα περιοχές


Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία που αναφέρει η συνημμένη απόφαση Πρυτανικού, θα πρέπει έως 3/10/2020 να αποστείλουν στην  Γραμματεία (secr@econ.duth.gr)
την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη με δηλωμένα τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Απ.Πρυτ.Οργάνωση ειδικής επαναλ.εξέτ.για φοιτ.που κατάγονται από τις πληγείσες από τον κυκλώνα περιοχές.pdf

Αίτηση