Ορισμός υπευθύνου και αίθουσας για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχεδίου/πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID -19


Θέμα: Ορισμός υπευθύνου και αίθουσας.

Σχετ.: το με αριθμ.πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/3097/160/15.09.2020 εγγράφου του Πρύτανη του Δ.Π.Θ.

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθμ. 97/25.09.2020 συνεδρίασή της αφού έλαβε υπόψη τoτο με αριθμ.πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/3097/160/15.09.2020 έγγραφο του Πρύτανη του Δ.Π.Θ.αποφάσισε ομόφωνα ότι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχεδίου/ πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.  ισχύουν τα εξής:

  1. Υπεύθυνος: Όλγα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Γραμματέας του Τμήματος, τηλ.2531039826, e-mail: oanagnos@admin.duth.gr.
  2. Αίθουσα (χώρος αναμονής πιθανού ή ύποπτου κρούσματος): Αίθουσα Α΄.

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19