Οδηγίες προς τους πρωτοετείς φοιτητές για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21


Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα υπάρχει υλικό και πληροφορίες για την διδασκαλία των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου σπουδών στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://eclass.duth.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=66

χωρίς να απαιτείται χρήση ιδρυματικών κωδικών μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι (ΝΚ12-ΒΥ13-Β12), Διδ.Χαράλαμπος Βλάδος

Πληροφορική 1 (KOM06115), Διδ.Θεόφιλος Παπαδημητρίου

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (KOM06180), Διδ.Γεώργιος Γερονικολάου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (KOM06166), Διδ.Γεώργιος Σαραφόπουλος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΝΚ 14), Διδ.Ιωάννης Ντόκας