Ανακοίνωση για φοιτητές Ζ΄ Εξαμήνου


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Ζ΄ Εξαμήνου ότι τα μαθήματα «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων» και «Διεθνείς Σχέσεις και Οικονομική Διπλωματία»

της Παρασκευής  9 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθούν από κοινού την 1η ώρα ώστε να παρουσιαστούν από τους διδάσκοντες στο link https://meet.lync.com/duth/tpoufina/O4QNYGJ3.

Οι  Διδάσκοντες,

Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς

Δρ. Φώτιος Μητρόπουλος