Ανακοίνωση για ενημέρωση ERASMUS+


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει διαδικτυακή συνάντηση για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 από τις 13:00 έως τις 14:00 μέσω του προγράμματος Skype for Business.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν μέσω του συνδέσμου 

https://meet.lync.com/duth/espyromi/FRB5859I

 Ο συντονιστής Erasmus

Ελευθέριος  Σπυρομήτρος

Αναπληρωτής Καθηγητής