ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 14 -15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020


4η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 14-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Με Skype for business

Link: https://meet.lync.com/duth/tpoufina/AAR8LMW4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: 4η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ