Ανακοίνωση για το μάθημα “ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”


Λόγω της διεξαγωγής της ερευνητικής διημερίδας του τμήματος, (14-15 Οκτωβρίου), το μάθημα της 14ης Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στο e – class στις 11:30.