Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Ο Πρόεδρος, τα Μέλη ΔΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλούν στην Τελετή Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος, η οποία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, ώρα 11:00 πμ, διαδικτυακά μέσω Skype for Business

(Link: https://meet.lync.com/duth/tpoufina/6E1PHUEG).