Οδηγίες προς τους πρωτοετείς φοιτητές για εγγραφή στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21


Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές τάξεις (https://eclass.duth.gr/) των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν ώστε να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις και τις ανακοινώσεις από τους διδάσκοντες.
Περισσότερες οδηγίες για τη χρήση των ηλεκτρονικών τάξεων  μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://itc.duth.gr/open-e-class/
Όσον αφορά τις διαλέξεις των μαθημάτων που θα διδαχθούν από απόσταση, θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις των αντίστοιχων ηλεκτρονικών τάξεων οι σύνδεσμοι για τη σύνδεση στις τηλεδιασκέψεις.
Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαλεία της σύγχρονης από απόσταση εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://itc.duth.gr/