Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Προθεσμία υποβολής αιτήσεις 1-15 Νοεμβρίου 2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα στέλνονται ηλεκτρονικά στο email: secr@econ.duth.gr .

Ανακοίνωση-για-κατατακτήριες-εξετάσεις-2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ-για-κατατακτήριες