Ενημέρωση για την διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του τμήματος οικονομικών επιστημών ΔΠΘ , 2-7 Νοεμβρίου 2020


Στις 2-7 Νοεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του τμήματος οικονομικών επιστημών ΔΠΘ από επιτροπή εμπειρογνωμόνων –καθηγητών της εθνικής αρχής ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που λαμβάνει χώρα με προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις αρχές και οδηγίες για τη διασφάλιση της ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.Σκοπός της είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ:

https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas/pistopoiisi-synopsi