Διαδικασία διαγραφής από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.


Η διαδικασία που απαιτείται για να διαγραφεί από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κάποιος φοιτητής που έχει εισαχθεί  σε άλλο πανεπιστήμιο είναι η εξής:

1.     Βεβαίωση από το γραφείο (Σ4) των φοιτητικών εστιών ότι δεν οφείλει δωμάτιο (τηλ. επικοινωνίας 2531052012-2531052016)
2.     Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλει βιβλία (τηλ. επικοινωνίας 2531039807-10)
3.     Αποστολή αίτησης ή υπεύθυνης δήλωσης(επιθυμώ να διαγραφώ απο το Τμήμα–να αναγράφεται το Τμήμα μετεγγραφής), στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. (η αποστολή γίνεται στο fax της γραμματείας 2531039830 ή στο emai: secr@econ.duth.gr)
4.     Επίσης πάνω στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται  η πλήρης δ/νση και τηλ. και ο τρόπος που θέλει ο φοιτητής να του αποσταλεί (courier με χρέωση παραλήπτη ή ΕΛΤΑ ή email)
Η αναζήτηση των βεβαιώσεων 1,2 να γίνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο τον φοιτητή όταν αυτός δεν βρίσκεται στην Κομοτηνή και οι βεβαιώσεις θα αποστέλλονται υπηρεσιακά στο Τμήμα από τα αρμόδια γραφεία.
5.    Επιστροφή του ΠΑΣΟ στην Γραμματεία.(με όποιον τρόπο επιθυμείτε (ΑΠΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ή COURIER)
Η παραπάνω διαδικασία ισχύει για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές που θέλουν να διαγραφούν από το Τμήμα.

ΑΙΤΗΣΗ