Κατάθεση δικαιολογητικών φοιτητών από μετεγγραφή.


Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών καλούνται να αποστείλουν,  στην ηλεκτρονική διεύθυνσή secr@econ.duth.gr από τις 09/12/2020 ως και τις 15/12/2020, όλα τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλουν μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση. (Θέμα Μηνύματος: Μετεγγραφή – ονοματεπώνυμο φοιτητή)
Θα ακολουθήσει έλεγχος των δικαιολογητικών και έγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος και μετά θα ενημερωθούν τηλεφωνικά οι ενδιαφερόμενοι για να προχωρήσουν στην διαγραφή τους από τα Τμήματα προσέλευσης.
Επίσης θα πρέπει να στείλουν:

  1. Φωτ/πία της αστυνομικής ταυτότητα (σκαναρισμένη)
  2. Πιστοποιητικό γέννησης(μόνο για τους άρρενες)

Παρακαλούμε να είναι σαρωμένα μόνο σε μορφή pdf.