Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021


Πρόσκληση εαρ. εξ. Οικονομικών Επιστημών.pdf