Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον 5ο Ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό του  Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον 5ο Ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό του  Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας » 2021, με θέμα “Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές  – City Logistics, Ελληνική πραγματικότητα – προτάσεις υλοποίησης”

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ

https://www.eesym.gr/category/%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CF%82/