Ανακοίνωση προς όλους τους φοιτητές του Τμήματος για την εξ αποστάσεως εξέταση μαθήματων στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.


Σας ενημερώνουμε οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων κατά την εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 θα διεξαχθούν με την εξ αποστάσεως εξέταση με έναρξη 27.01.2021.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 μπορούν να ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει.

Λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης:  Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

H δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση > Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί στους φοιτητές/τριες με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Λεπτομέρειες για την εξέταση κάθε μαθήματος θα ανακοινώνονται από κάθε διδάσκοντα στους εγγεγραμμένους φοιτητές μέσω eclass

Σχετικά συνημμένα:

Επιπλέον στους παρακάτω σύνδεσμους μπορείτε να δείτε:

  1. Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: https://econ.duth.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%95%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
  2. Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: https://econ.duth.gr/wp-content/uploads/2019/03/2018-%CE%A6%CE%95%CE%9A-3045.27.07.2018-%CF%84.%CE%92%CE%84-%CE%9C%CE%92%CE%91-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.pdf