Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2020-2021


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας παρατείνεται η περίοδος διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την *Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021*.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx)