Ανακοινοποίηση στο ορθό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-2021


Υπάρχουν Αλλαγές στα μαθήματα :

  1. ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (802)
  2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (701) και
  3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (801)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-2021