Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του τμήματος οικονομικών επιστημών του ΔΠΘ. Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής πιστοποίησης που επικυρώθηκε από την εθνική αρχή ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ως απόρροια της διάκρισης αυτής η πιστοποίηση ισχύει για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών, (08-12-2020 έως 07-12-2024) . Σημαντική ήταν η συμβολή των φοιτητών, των αποφοίτων και των κοινωνικών εταίρων του τμήματος στην διαδικασία πιστοποίησης. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέδραμαν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κωνσταντίνος Χαζάκης

Πρόεδρος τμήματος οικονομικών επιστημών ΔΠΘ

ΕΘΑΑΕ Final Accreditation Report UGP Economics DUTH