Ανανέωση εγγραφής – Δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21


Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών-Δ.Π.Θ. καλούνται:

  1. να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το εαρινό εξάμηνοτου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
  2. να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα
  3. να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου 2020-21

Προθεσμία ανανέωσης εγγραφής –δήλωσης μαθημάτων: από 16-02-2021 μέχρι 07-03-2021

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:
Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/ (Universis) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης αναγράφονται στην διεύθυνση αυτή)

Έναρξη μαθημάτων: 17 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής/τρια που δεν δηλώσει κάποιο μάθημα δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄ αυτό.

 

Οι φοιτητές παλαιότερων ετών (από ακαδημαϊκό έτος εγγραφής 2006-2007 και πριν) που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος  υπεύθυνη δήλωση.