Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης 108/25.02.2021 δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΠΕΔΙΑ
1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 1 Απριλίου έως και  30  Απριλίου 2021.

Οι αιτήσεις καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, 69100, Κομοτηνή, Τηλ. 25310 39824-6, E-mail.: secr@econ.duth.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων.pdf

Κανονισμός-Διδακτορικών-Σπουδών_Τμ.ΟΕ_ΔΠΘ

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ