Δήλωση συμμετοχής στην 1η τηλε ορκωμοσία του Τμήματος.


Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί την 15 Απριλίου 2021  ώρα 13:00.

Η τελετή καθομολόγησης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής και συγκεκριμένα με τη χρήση του συστήματος ΖΟΟΜ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • Να διαθέτουν κάμερα, ηχείο και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα προς χρήση.
  • Να είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο σε χώρο δικής τους επιλογής
  • Να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Όσοι από τους παραπάνω φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στη τελετή  θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 22/03/2021 έως 31/03/2021 να εισέλθουν στη σελίδα https://students.duth.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία, επιλέγοντας  από το μενού Βαθμολογία-> Προϋποθέσεις Πτυχίου-> Αίτηση Ορκωμοσίας.

Θα χρειαστεί να αναρτήσουν:

  • Αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία (συνημμένη στην ανακοίνωση).
  • Φωτογραφία «κομμένης» της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας-πάσο (σε περίπτωση απώλειάς της θα πρέπει να αναρτήσουν σχετική δήλωση απώλειας από την Αστυνομία).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί μέχρι 31/03/2021 εκκρεμότητες (εφόσον υπάρχουν) με τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

  • Βιβλιοθήκη (εάν οφείλονται βιβλία ή διπλωματική εργασία στη Βιβλιοθήκη ή εάν οφείλονται προς επιστροφή βιβλία στον Εύδοξο) και
  • Εστία (να μην υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις στέγασης, εφόσον έγινε χρήση).

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί από τη Βιβλιοθήκη και το Γραφείο Φοιτητικών Εστιών ή Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από τους φοιτητές/τριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Απαγορεύεται η καταγραφή, από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και με οποιονδήποτε τρόπο, της τελετής καθομολόγησης, καθώς και η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της διαδικασίας καθομολόγησης. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΔΠΘ, καθόσον παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον Ν. 4624/2019 και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας και την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα του ΔΠΘ

Ο σύνδεσμος για το σύστημα ΖΟΟΜ μέσω του οποίου οι απόφοιτοι θα μπορούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία καθώς και η ακριβής ώρα ορκωμοσίας θα δημοσιοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην ορκωμοσία.

Σχετικές οδηγίες για τη σύνδεση θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://itc.duth.gr/zoom

Μετά το πέρας της ορκωμοσίας θα μπορείτε να παραλάβετε από τη σελίδα https://students.duth.gr τα παρακάτω ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά:

  1. Αντίγραφο πτυχίου
  2. Αναλυτική βαθμολογία
  3. Παράρτημα Διπλώματος (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).

aitisi_tileorkomosias