ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2021-2022 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Προκήρυξη Erasmus+ 2021-2022_econ

Διμερεις Συμφωνίες_econ (1)

Κριτήρια επιλογής_econ_2021-2022 (1)

Αίτηση υποψηφιότητας _econ_ 2021-2022 (1)