Ανακοίνωση για αποστολή βεβαιώσεων εκδήλωσης «Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του ενεργειακού κλάδου Λειτουργία και Προοπτικές»


Από την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 θα αρχίσουν να αποστέλλονται στα δηλωθέντα από τους φοιτητές του Τμήματος E-mail βεβαιώσεις παρακολούθησης της εκδήλωσης με θέμα «Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του ενεργειακού κλάδου Λειτουργία και Προοπτικές» η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.