Ανακοίνωση για την ορκωμοσία τις 15 Απριλίου 2021


Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2021 θα αρχίσει ώρα 13:00.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν στο πανεπιστημιακό τους email τον σύνδεσμο για το σύστημα ZOOM μέσω του οποίου θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία.

Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητα θα πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα (ή την στρατιωτική τους εφόσον υπηρετούν) προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους κατά την έναρξη της τελετής ορκωμοσίας.

Επειδή η διαδικασία ταυτοποίησης θα διαρκέσει παρακαλούμε να μην αποσυνδεθείτε κατά το διάστημα αυτό.

Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες σύνδεσης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://itc.duth.gr/zoom.