Δήλωση συμμετοχής στην 2η εξ αποστάσεως ορκωμοσία του Τμήματος.


Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020 ή και σε προηγούμενη εξεταστική , θα πραγματοποιηθεί την 27 Μαϊου 2021 . (Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση)

Η τελετή καθομολόγησης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής και συγκεκριμένα με τη χρήση του συστήματος ΖΟΟΜ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • Να διαθέτουν κάμερα, ηχείο και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα προς χρήση.
  • Να είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο σε χώρο δικής τους επιλογής
  • Να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Όσοι από τους παραπάνω φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στη τελετή  θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 10/05/2021 έως 20/05/2021 να εισέλθουν στη σελίδα https://students.duth.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία, επιλέγοντας  από το μενού Βαθμολογία-> Προϋποθέσεις Πτυχίου-> Αίτηση Ορκωμοσίας.

Θα χρειαστεί να αναρτήσουν:

  • Αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία. (επισυνάπτεται στο τέλος)
  • Φωτογραφία «κομμένης» της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας-πάσο (σε περίπτωση απώλειάς της θα πρέπει να αναρτήσουν σχετική δήλωση απώλειας από την Αστυνομία).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί μέχρι 20/05/2021 εκκρεμότητες (εφόσον υπάρχουν) με τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

  • Βιβλιοθήκη (εάν οφείλονται βιβλία ή διπλωματική εργασία στη Βιβλιοθήκη ή εάν οφείλονται προς επιστροφή βιβλία στον Εύδοξο) και
  • Εστία (να μην υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις στέγασης, εφόσον έγινε χρήση).

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί από τη Βιβλιοθήκη και το Γραφείο Φοιτητικών Εστιών ή Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από τους φοιτητές/τριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Απαγορεύεται η καταγραφή, από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και με οποιονδήποτε τρόπο, της τελετής καθομολόγησης, καθώς και η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της διαδικασίας καθομολόγησης. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΔΠΘ, καθόσον παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον Ν. 4624/2019 και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας και την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα του ΔΠΘ

Ο σύνδεσμος για το σύστημα ΖΟΟΜ μέσω του οποίου οι απόφοιτοι θα μπορούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία καθώς και η ακριβής ώρα ορκωμοσίας θα κοινοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην ορκωμοσία.

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ  θα πρέπει  να έχετε ενεργοποιήσει το ιδρυματικό σας email (ermis.duth.gr) για την επικοινωνία με την Γραμματεία μέχρι ολοκληρωθεί η ορκωμοσία ΑΛΛΑ  και για την σύνδεση σας με το ΖΟΟΜ την ημέρα της καθομολόγησης. Σχετικές οδηγίες για τη σύνδεση θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://itc.duth.gr/zoom

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής  όσοι έχουν ολοκληρώσει στις εξεταστικές Σεπτεμβρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021.

aitisi.tileorkomosias