ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΔΠΜΣ) «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22 για το ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» με προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το τμήμα της Κομοτηνής: έως τις 9 Ιουλίου 2021.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται και είναι επίσης διαθέσιμη μαζί με όλες τις λοιπές πληροφορίες για το πρόγραμμα στο νέο ιστότοπο του ΔΔΠΜΣ στη διεύθυνση http://tpaa.pedis.uop.gr/.

ddpms_prosklisi_2021-22