Σεμινάριο για τους φοιτητές


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας φοιτητών ΔΠΘ διοργανώνει σεμινάριο για τους φοιτητές με τίτλο

“Κοινωνικές δεξιότητες: Ο ρόλος τους στην προσωπική κι επαγγελματική ευημερία”

Κοινωνικές Δεξιότητες