Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2020-2021


Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2020.pdf παρατείνεται η περίοδος διανομής συγγραμμάτων.

Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).