ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Όπως επισημάνθηκε και στην από 18.05.2021 ανακοίνωση του Τμήματος Οικονομικών επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών επιστημών του Δ.Π.Θ. με βάσει τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις για τα έκτακτα μέτρα περιορισμού του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

η είσοδος στις κατατακτήριες εξετάσεις ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ

  1. Με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test  ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 8 (επισυνάπτεται). Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.
  2. Με την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας.