ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021


Καλούνται οι φοιτητές που δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν δήλωση για συμμετοχή στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021 στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας να συμπληρώσουν την συνημμένη δήλωση, να την υπογράψουν, να τη σκανάρουν και να τη στείλουν, από το πανεπιστημιακό τους email, στο mail της Γραμματεία secr@econ.duth.gr έως τις 5/6/2021.

ΥΔ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021