Παράταση Υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration)


Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration) παρατείνεται μέχρι την
Δευτέρα 21/6/2021.