Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. 2021-2022


9ΞΓ146ΨΖΥ1-ΙΚΖΑίτηση-ΔΠΜΣ-Σύγχρονες-Ευρωπαϊκές-Σπουδές