Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Θεματική Ομάδα Εργασίας με θέμα “Ισότιμή Πρόσβαση και Συμπερίληψη στα ΠΠΣ του ΔΠΘ”


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ