Ανακοίνωση Επιτυχόντες Π.Μ.Α. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ Master in Business Administration)


Επικύρωση καταλόγου επιτυχόντων ΜΒΑ.pdf

Ανακοίνωση Α’ έτος ΜΒΑ 2021_2022 1η φάση

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο ΜΒΑ

Υπεύθυνη_Δήλωση αποδοχής κανονισμού

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΚΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Υπεύθυνη_Δήλωση συνοδ.απαλ.διδάκτρων

ΦΕΚ 2988_08.07.2021 τ.Β΄ εθνικό ενδιάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα