Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020-2021


Ανακοινώνεται ότι η επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας & Καλής Πρακτικής

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πλατφόρμες για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και αξιολόγηση