2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Master in Business Administration του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών)


Προκήρυξη ΜΒΑ Master in Business Administration 2021_2022_2