ΜΒΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Η Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου στο μάθημα ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω του συστήματος  e – class, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, 17:00-19:00.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν πέραν της συμμετοχής στην γραπτή εξέταση, να αποστείλουν έως την 8η Σεπτεμβρίου και την παρουσίαση τους στο θέμα που επέλεξαν στο εαρινό εξάμηνο του 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmhazaki@otenet.gr