ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021


Ανακοινώνεται πως η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής – αποδοχής όρων για την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021 ορίζεται από 23/08/2021 έως 29/08/2021.

Κατά το διάστημα αυτό καλείσθε να δηλώσετε α) την επιθυμία συμμετοχής σας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει και β) τα μαθήματα, στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα και με τις οδηγίες που θα λάβετε από το Υπολογιστικό Κέντρο του Δ.Π.Θ.

Για να συμμετέχει ο φοιτητής/φοιτήτρια στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του/της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα http://students.duth.gr  και από το μενού “Εξυπηρέτηση”, μεταβαίνοντας στην επιλογή “Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο”.

Ο φοιτητής/φοιτήτρια εφόσον αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στην διαδικασία των εξετάσεων, καλείται να επιλέξει τα μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί. Η δήλωση αυτή γίνεται άπαξ και δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια.

Εάν ο φοιτητής/φοιτήτρια δεν επιθυμεί να εξεταστεί, έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει ρητώς πριν την αποστολή της επιλογής του.