Καλωσόρισμα Πρωτοετών Φοιτητών από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητή Κωνσταντίνο Ι. Χαζάκη


Αγαπητοί Πρωτοετείς Φοιτητές και Φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικών επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

Συγχαρητήρια!

Σήμερα αρχίζει ένας νέος κύκλος στη ζωή σας, με υψηλές προσδοκίες και πολλά όνειρα. Tο διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του τμήματος είναι χαρούμενο για την ευόδωση των προσπαθειών σας και για την επιτυχία σας.

Το τμήμα οικονομικών επιστημών του ΔΠΘ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης και της διοίκησης επιχειρήσεων, στην πατρίδα μας. Η σύμπνοια των καθηγητών, η αδιάλειπτη συνεργασία φοιτητών-καθηγητών, και η εμμονή στην ερευνητική και διδακτική αριστεία είναι τα θεμέλια αυτής της επιτυχίας.  Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν και είναι η φροντίδα των φοιτητών μας καθώς και η παροχή επικαιροποιημένης γνώσης, υψηλής ποιότητας.

Όπως συνέβη και στα προηγούμενα έτη θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης υποδοχή και ενημέρωση σας, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος στις αρχές Οκτωβρίου.

Σας εύχομαι και πάλι μια εποικοδομητική χρονιά, πρόοδο και κυρίως υπευθυνότητα και ταχεία προσαρμογή στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Είμαστε κοντά σας σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την φοίτηση σας. Καλή διαμονή στην φιλόξενη πόλη της Κομοτηνής  και παρακαλώ να αξιοποιήσετε όλες τις ευκαιρίες και τις δράσεις του τμήματος.

Καλώς ήρθατε στην ακαδημαϊκή κοινότητα!

Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ