Ανακοίνωση για πρόσθετα δικαιολογητικά για ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών


Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν-αποστείλουν  στην Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

Τα παρακάτω δικαιολογητικά  θα είναι σε απλά φωτοαντίγραφα και όχι επικυρωμένα.

  1. Αντίγραφο ηλεκτρονικής προεγγραφής υπογεγραμμένη
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Βεβαίωση με τον αριθμό ΑΜΚΑ.
  6. Μία μικρή φωτογραφία

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα μπορεί  ή  με  αποστολή COURIER  ή ταχυδρομικός (ΕΛΤΑ)

Η δ/νση αποστολής των φακέλων  θα είναι :

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ.69100, Κομοτηνή.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως (καθημερινά  11:00-13:00 ώρες Γραμματείας), θα πρέπει να εισέρχεστε στο κτίριο απαραιτήτως με μάσκα και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Η ημερομηνία κατάθεσης θα είναι  από 25/9/2021  έως  01/10/2021.

Για χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών, πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης και κωδικούς (για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας) θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας.