Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης (ΚΕ 82309, Α.Π. 37528/2021)


Για να δείτε τον “Πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων (Α’ ΜΕΡΟΣ) επιλογής υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 27985/13.07.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος” παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (PDF: 1,23Mb).