Ανακοίνωση για το μάθημα Διεθνής Οικονομική Ι


Το μάθημα Διεθνής Οικονομική Ι, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 04/10/2021, αναβάλλεται καθώς με απόφαση του Τμήματος τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο αφού προηγηθεί η σχετική ανακοίνωση μέσω της γραμματείας και του e-class του μαθήματος.

Ιωάννης Πραγγίδης